Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne
Instytut Neufilologii i Lingwistyki Stosowanej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

KONFERENCJA PSYCHOLINGWISTYCZNA 2016

Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne działające przy Instytucie Neofilologii 
i Lingwistyki Stosowanej UKW zaprasza studentów
do udziału w konferencji psycholingwistycznej

(Nie)kompetencje językowe
– ujęcie lingwistyczne, psychologiczne
i interdyscyplinarne

16 marca 2016 r. 

Tematyka Studenckiej Naukowej Konferencji Psycholingwistycznej „(Nie)kompetencje językowe – ujęcie lingwistyczne, psychologiczne i interdyscyplinarne” obejmuje: psycholingwistyczne aspekty kompetencji językowej i komunikacyjnej, problemy akwizycji języka, dysfunkcje i zaburzenia językowe, a także inne zagadnienia wchodzące w zakres psycho- i neurolingwistyki oraz szeroko rozumianej filozofii języka.

Konferencja odbędzie się 16 marca 2016 roku w Auli Mikotoksyn w kampusie głównym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ulicy Chodkiewicza 30, w budynku F.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie wraz z abstraktem w postaci załączonego dokumentu tekstowego (maksymalnie 300 słów) należy przesłać do 25 stycznia 2016 roku na adres mailowy psycholingwistyka.ukw@gmail.com, uwzględniając w treści wiadomości następujące informacje:
1) imię i nazwisko
2) tytuł referatu
3) adres mailowy do korespondencji
4) nazwę uczelni, rok i kierunek studiów

Informację o zaakceptowaniu zgłoszenia uczestnicy otrzymają do 31 stycznia 2016 roku.
Referaty powinny być napisane i przedstawione w języku polskim, natomiast abstrakty w języku polskim i angielskim.

Informacje organizacyjne:

Czas prezentacji to 15 minut plus 5 minut na pytania albo 20 minut bez czasu przewidzianego na pytania. Koszt czynnego udziału w konferencji wynosi 60 PLN. Opłaty prosimy dokonać przelewem do 20 lutego 2016 roku na numer konta podany drogą mailową. Ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów referatów w języku polskim przypada na 10 marca 2016 roku.

Przewidujemy wydanie referatów konferencyjnych (możliwe jest ich rozszerzenie) w formie publikacji książkowej po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Informacje dotyczące zamieszczania odniesień, przypisów oraz danych bibliograficznych autorzy otrzymają drogą mailową. Złożony do publikacji referat wraz z bibliografią nie może przekraczać 12 stron komputeropisu. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 
25 stycznia 2016

Opłata za udział czynny: 
60 PLN (udział bierny - bezpłatnie)

Miejsce:
Aula Mikotoksyn w budynku F, 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
ul. Chodkiewicza 30

Kontakt mailowy:
psycholingwistyka.ukw@gmail.com

Komitet Organizacyjny:
Michalina Krzyżak – przewodnicząca
Małgorzata Peplińska – zastępca
Joanna Brząkowska
Emilia Pankanin
Dr Elżbieta Łukasiewicz

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres psycholingwistyka.ukw@gmail.com do pani Michaliny Krzyżak.

Kreator stron www - szybka strona internetowa