Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne
Instytut Neufilologii i Lingwistyki Stosowanej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Tytuł projektu: ZWIĄZEK INTENSYWNEJ NAUKI JĘZYKA OBCEGO Z FUNKCJONOWANIEM POZNAWCZYM OSÓB W OKRESIE WCZESNEJ DOROSŁOŚCI

Celem projektu jest eksploracja związków pomiędzy intensywną nauką języka obcego prowadzącą do znacznego zwiększenia się stopnia dwujęzyczności osoby, a jej sprawnością w zakresie funkcji poznawczych. Dotychczasowa literatura na temat związków dwujęzyczności i funkcjonowania poznawczego pozwala oczekiwać pozytywnych korelacji pomiędzy faktem posługiwania się więcej, aniżeli jednym językiem w życiu codziennym a sprawnością funkcjonowania wykonawczego. Niewiele jednak wiadomo na temat natury tego związku i dynamiki jego rozwoju.
Kreator stron www - szybka strona internetowa