Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne
Instytut Neufilologii i Lingwistyki Stosowanej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kim jesteśmy?

Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne działające przy Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej zostało założone w styczniu 2010 roku. Opiekunem naukowym Koła jest dr Elżbieta Łukasiewicz (Katedra Filologii Angielskiej), natomiast jego członkami są studenci kierunków filologicznych UKW. Obecną przewodniczącą jest Małgorzata Peplińska, studiująca na II MU Lingwistykę Stosowaną (j. angielski z j. niemieckim).

Do Koła należą również:
- Michalina Krzyżak (II MU Lingwistyka Stosowana AN) – zastępca przewodniczącej;
- Joanna Brząkowska (II MU Lingwistyka Stosowana AN);
- Emilia Pankanin (I MU Lingwistyka Stosowana AN).

Praca Koła to przede wszystkim działania na rzecz popularyzacji psycholingwistyki oraz pokrewnych jej gałęzi językoznawstwa, jak również rozwój naukowy jego uczestników w owym zakresie. W obszarze zainteresowań członków Koła znajduje się problematyka związana z rozumieniem i przyswajaniem języka, wytwarzaniem i percepcją mowy, wielojęzycznością, wpływem języka na procesy myślowe i szeroko rozumiana relacja pomiędzy językiem a umysłem.

W ramach działalności Koła działacze organizują spotkania dyskusyjne, interesujące prezentacje, jak i wykłady, które są dostępne również dla całej społeczności akademickiej. Tematy dotychczasowych spotkań dotyczyły takich dziedzin jak:
- kodowanie przestrzeni w językach;
- teoria prototypów;
- rola neuronów lustrzanych w funkcjonowaniu języka;
- modele pamięci operacyjnej a sprawność językowa u osób jedno- i dwujęzycznych;
- wpływ języka na zachowanie i percepcję świata;
- emocje a zapamiętywanie materiału werbalnego;
- oddziaływanie zaburzeń neurorozwojowych na znajomość języków obcych (np. przy zespole Downa lub Williamsa);
- sawantyzm a wybitne zdolności językowe;
- problemy dyslektyków w nauce języków obcych.

16 marca 2012 roku członkowie Koła zorganizowali w UKW Ogólnopolską Konferencję Naukową „Psychologia Języka”. Owocem tej konferencji była monografia zbiorowa pod tym samym tytułem wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Kolejna konferencja psycholingwistyczna, której termin przypada na 16 marca 2016 roku, odbędzie się również w głównym kampusie UKW, tym razem pod nazwą „(Nie)kompetencje językowe - psycholingwistyka wobec zaburzeń językowych”.

Wszelkie pytania odnośnie konferencji lub działalności Koła prosimy kierować na adres mailowy: psycholingwistyka.ukw@gmail.com do Michaliny Krzyżak. 

Małgorzata Peplińska (przewodnicząca)

Michalina Krzyżak (zastępca przewodniczącej)

Kreator stron www - szybka strona internetowa