Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne
Instytut Neufilologii i Lingwistyki Stosowanej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Nasza dotychczasowa działalność

Spotkania (temat; osoba prowadząca/prelegent): 

2009/2010

 • 14 I 2010 r., Kodowanie przestrzeni w językach; dr Elżbieta Łukasiewicz
 • 20 I 2010 r., Teoria prototypów; Alicja Leśniak oraz Paulina Dolatowska
 • 24 II 2010r., Rola neuronów lustrzanych w funkcjonowaniu języka; Łukasz Warchoł
 • 24 III.2010 r., Modele pamięci operacyjnej a sprawność językowa u osób jedno i dwujęzycznych, Alicja Leśniak
 • 28 IV 2010 r., Wpływ języka na percepcję świata i zachowanie; Magdalena Dudka
 • 18.V.2010r., Emocje a zapamiętywanie materiału werbalnego; Agnieszka Szałkowska
 • 25.V.2010r., NLP w mediach i reklamie; Anna Maria Wasielewska

2010/2011

 • 27.10.2010 – Problemy z językiem i umysłem – wykład inaugurujący pracę koła w roku akademickim 2010/2011; dr Elżbieta Łukasiewicz
 • 08.12.2010 – Brain Plasticity and Cognitive Memory; Alicja Leśniak
 • 12.01.2010 – Alfred Korzybski & General Semantics; Jacek Gapiński
 • 17.03.2011 – What is a priori in language acquisition; Łukasz Warchoł
 • 13.04.2011 - The Role of Language in Constructing the Identity of an Immigrant; Magdalena Dudka
 • 11.05.2011 – Critical period in language acquisition – the cases of Laura and Genie; Alicja Leśniak

2011/2012

 • 8.12.2011. „ Językowa (r)ewolucja myśli”; prowadzący: Łukasz Warchoł

2014/2015

 • 26.04.2014 - Neurodevelopmental disorders affecting language acquisition – Down and Williams Syndrome; speaker: Michalina Krzyżak
 • 10.03.2015PeplińskaDevelopmental dyslexia and its features. What types of problems do dyslexics have to face while learning foreign languages?; 
  speaker: Małgorzata Peplińska


Wystąpienie konferencyjne członków:

 1. W ramach II Kongresu Studenckich Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich nt. „Studenci Miastu i Regionowi”, w dniach 13-14 maja, członkowie koła zaprezentowali referaty:
  Alicja Leśniak, Pamięć operacyjna a sprawność językowa u osób jedno i dwujęzycznych
  Łukasz Warchoł, Motoryczna teoria percepcji mowy w kontekście działania neuronów lustrzanych

 2. III Kongres Studenckich Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich; uczestniczyli:
  Alicja Leśniak: Akwizycja języka – rozwój leksykalny u dzieci
  Łukasz Warchoł: Metafora konceptualna w życiu politycznym
  Agnieszka Szałkowska: Źródła lęku – neuropsychologia pamięci emocjonalnej (I miejsce za bardzo wysoki poziom przygotowania artykułu)

 3. Międzynarodowy Kongres Kół Naukowych w UWM w Olsztynie;
  Alicja Leśniak: Okres krytyczny w akwizycji języka (IV miejsce za wysoki poziom prezentacji)

 4. 9-10 .05.2012 IV Bydgoski Kongres Studenckich kół Naukowych. 
  Magdalena Dudka: „Manipulacja językowa na przykładach literackich.”
  Alicja Leśniak: „Pamięć operacyjna a nabywanie języka.”
  Łukasz Warchoł: „Wybrane zagadnienia z semantyki i pragmatyki języka w Zespole Aspergera.”

Warsztaty/prelekcje/działalność popularno-naukowa:

 1. 19.01.2011r. - SNKP przygotowało wykład w ramach projektu Polska Akademia Dzieci w UKW, który odbył się dnia 19 stycznia 2011r. Z ramienia SNKP wystąpił Łukasz Warchoł wraz z uczniami szkoły podstawowej, Michałem Graczykiem oraz Natalią Kalinowską.

 2. 27.05.2010 - Bydgoski Festiwal Nauki, opiekun naukowy koła, dr Elżbieta Łukasiewicz oraz przewodniczący SNKP, Łukasz Warchoł, przeprowadzili wykład zatytułowany „Język nieoczywisty”. Więcej informacji na ten temat można zaleźć na stronie Festiwalu, http://festiwal.ukw.edu.pl/.

 3. 29.04. 2012 - Warsztat zorganizowany dla wychowanków domu dziecka w Trzemiętowie – Natura kłamstwa, jego sens oraz przejawy w życiu codziennym, prowadzący: Łukasz Warchoł

 4. 23-26 maja 2012 - Bydgoski Festiwal Nauki. SNKP wystąpi w drugim dniu festiwalu z następującymi prezentacjami:
  Iluzje naszego umysłu - Łukasz Warchoł. Alicja Leśniak, dr Elżbieta Łukasiewicz
  Języki Śródziemia - Magdalena Dudka, dr Elżbieta Łukasiewicz

Zorganizowane konferencje:


Publikacje:
Kreator stron www - szybka strona internetowa