Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne
Instytut Neufilologii i Lingwistyki Stosowanej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zalecenia edytorskie

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskimna podstawie reguł APA, Warszawa: Liberi Libri.
Kreator stron www - szybka strona internetowa